Siste Nytt

Informasjon vedrørende Covid-19

Vi ber alle kunder som ønsker å levere vannprøver om å kontakt oss på telefon på forhånd, FØR prøve tas ut. Laboratoriet er fortsatt åpent, men dette kan endre seg.

Tlf: 52700790


Akkreditering av Olje i vann

Petrotech Laboratorier er nå akkreditert på Olje i vann analysen.
Analysen kan utføres på formasjonsvann, sjøvann og ferskvann og er basert på
NS-EN ISO 9377-2 og OSPAR 2005-15.

Siste Nytt

Det er satt krav i forurensningsforskriften (FOR-2004-06-01-931) til utslipp av oljeholdige avløpsvann og fettutskillere. Analysene skal utføres av et akkreditert laboratorium.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.

Petrotech Laboratorier kan tilby rask analysetid.

Forurensningsforskriften

Akkrediteringsbevis

Relevante linker