Innlevering av vannprøver i mai

Uke 20:   Mandag 16. mai kan prøver leveres inn
kun etter avtale.

Dette gjelder også alle dager i uke 21.

velkommen til Expro Petrotech Laboratorier

/ Hva vi gjør

Petrotech Laboratorier er et akkreditert laboratorium som har lang erfaring med analyse av vann, olje og gass.

Petrotech Laboratorier

Våre produkter og tjenester