Ofte stilte spørsmål

Er det noe du lurer på som ikke er med i listen under?
Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Flasken må ikke åpnes før bruk.
Ta ikke på innsiden av korken eller på flaskehalsen

Ta av sil eller slange på vannkranen og la vannet renne i 3-5 min med jevnt trykk.

Bruk en lighter el. lignende og brenn av munningen på kranen. La vannet renne ytterligere 1 min i passelig tappehastighet og fyll opp flaskene opp til merket uten å endre på trykket.

Prøvetaking fra annen kilde enn kran:

Vask hender og underarmer. Hold nær bunnen av flasken og hold den under vann til den er full. I rennende vann rettes flaskeåpningen mot strømmen.

Du kan enten komme innom Petrotech Laboratorier på Kvala eller sende en mail petrotechlab@exprogroup.com for bestilling av flasker.

Prisen for prøveemballasje inngår i analyseprisen.


Prøven leveres til laboratoriet samme dag som den er tappet.

Går det mer enn 4 timer fra prøveuttak til den er levert hos oss må den holdes kaldt. F.eks kjølebag med kjøleelement. Dersom den må sendes i posten bør den tas så sent så mulig på ettermiddag og sendes ekspress over natt med kjøleelement.

Det må ikke gå mer enn 24 timer fra prøveuttak til analysering.
Vi har prøvemottak Mandag til Onsdag 08:00 – 14:00

Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen, før jevnlig tilsyn og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt.

Dette kan være kan være kilder til forurensning av drikkevann fra brønn.

 • Avløpsanlegg
 • Utedo
 • Jordbruk/ beitedyr/ skogbruk
 • Lagring av olje/ kjemikalier
 • Industri/ fyllinger/ deponier
 • Bebyggelse
 • Ville dyr/ fugler
 • Veitrafikk/ veisalting

Ved etablering av drikkevannskilde, vil det være fornuftig å plassere den i god avstand fra potensielle forurensningskilder. Generelt anbefales det at avstand fra brønn til slike aktiviteter bør være minimum 100 meter, men det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sikring av selve brønnen

Ved etablering av drikkevannsbrønner er det viktig å gjøre tiltak for å sikre vannkilden mot forurensning. Dersom det ikke er gjort sikringstiltak ved etableringen, kan man også gjøre en del forholdsvis enkle tiltak i etterkant.

Ved etablering av en borebrønn i fjell, bør det være et godt lag med løsmasser over fjellet. Mer enn 2,5- 3 meter sammenhengende løsmasser over fjell kan gi en god beskyttelse av grunnvannet. Finere løsmasser, som leire og silt vil gi en ekstra god beskyttelse mot forurensninger fra overflaten.

Brønner bør ikke plasseres i flomutsatte områder. Kontroller også at brønntopp/ kum står godt over bakkenivå, ca 40 cm, slik at det ikke er fare for at urent overflatevann kan renne rett ned i brønnen. Det bør også være drenering og fall bort fra brønnen, slik at det ikke kan samle seg vann rundt brønntopp/ kum.

For borebrønner i fjell bør det være tette fôringsrør de øverste meterne, der det vanligvis er mest sprekkdannelse i berggrunnen.

Borebrønner må ha tett lokk over brønntoppen og kan også gjerne sikres med tett kum med tett lokk. Gravde brønner bør sikres med tett kum med tett lokk, slik at ikke smådyr, rusk og rask kan komme ned i brønnen og medføre forurensning. Eventuelle lufterør bør ha svanehals, og sikres med finmasket netting.

Brønner kan også sikres ved å bygge et lite brønnhus rundt vannkilden, men husk også da å sikre mot for eksempel mus og fugler. Inngjerding av brønnområdet kan også være fornuftig, spesielt i områder med mye beitedyr.

Eksempler på utforming av ulike typer brønner:
Gravd brønn i løsmasser

Sikringstiltak for gravet brønn i løsmasser

Se stor illustrasjon på nettsidene til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Vannforsyningens ABC, Figur G.1.1 Sikringstiltak for gravet brønn i løsmasser.

Borebrønn i fjell

Se stor illustrasjon: Borebrønn i fjell, Kilde: Sylvi Gaut, NGU

Jevnlig tilsyn med brønnen

Kontroller gjerne noen ganger i året at det ikke har skjedd noe i, eller i nærheten av drikkevannsbrønnen. Sjekk at brønntopper og lokk er hele og tette, at det ikke ligger noe nede i brønnen, og at det ikke har skjedd noe i nærheten som kan forurense vannet. Et slikt ettersyn bør minimum gjøres hver vår når snøen har gått, og hver høst før frosten kommer.

Plutselige endringer, eller varierende vannkvalitet gjennom året
Dersom vannkvaliteten fra en brønn varierer gjennom året, eller plutselig endrer seg, kan dette tyde på at det blir tilført urenset overflatevann til brønnen, eller at brønnen drar inn grunnvann med en annen kvalitet enn tidligere. Ofte kan man merke variasjoner ved at vannet plutselig har mer farge, blir grumsete, smaker og/ eller lukter annerledes enn det pleier. Man vil ikke kunne merke på vannets lukt, smak eller utseende om vannet også inneholder mikroorganismer som kan medføre helsefare. Dersom man merker at vannkvaliteten endrer seg, bør man derfor undersøke brønnen/ ledningsnettet for å se om det kan ha skjedd noe der, og man bør ta en vannprøve for å undersøke om vannet er trygt å drikke uten koking.

Vannprøve til laboratorium?
Er du usikker på om vannet er trygt etter en vurdering av kriteriene over, så kan det være fornuftig å få utført en undersøkelse på et laboratorium. Det anbefales uansett å få tatt en prøve av drikkevannet dersom dette ikke kokes før bruk. Det finnes flere private aktører, evt. kan du ringe Mattilsynet der du bor/ har hytte for å få informasjon om hvor nærmeste laboratorium finnes. Det er viktig at du benytter laboratoriets prøveflasker eller det de anbefaler, kontakt derfor laboratoriet før du tar ut vannprøven.
Det er viktig at du vet hva du ønsker å sjekke i vannet, god bestilling gir best vurderingsgrunnlag.

Kilde: Matportalen.no

Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke. Det finnes noen enkle forholdsregler du kan ta for å sikre vannkilden. Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen, før jevnlig tilsyn og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt.

Dette kan være kan være kilder til forurensning av drikkevann fra brønn.

 • Avløpsanlegg
 • Utedo
 • Jordbruk/ beitedyr/ skogbruk
 • Lagring av olje/ kjemikalier
 • Industri/ fyllinger/ deponier
 • Bebyggelse
 • Ville dyr/ fugler
 • Veitrafikk/ veisalting

Ved etablering av drikkevannskilde, vil det være fornuftig å plassere den i god avstand fra potensielle forurensningskilder. Generelt anbefales det at avstand fra brønn til slike aktiviteter bør være minimum 100 meter, men det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sikring av selve brønnen

Ved etablering av drikkevannsbrønner er det viktig å gjøre tiltak for å sikre vannkilden mot forurensning. Dersom det ikke er gjort sikringstiltak ved etableringen, kan man også gjøre en del forholdsvis enkle tiltak i etterkant.

Ved etablering av en borebrønn i fjell, bør det være et godt lag med løsmasser over fjellet. Mer enn 2,5- 3 meter sammenhengende løsmasser over fjell kan gi en god beskyttelse av grunnvannet. Finere løsmasser, som leire og silt vil gi en ekstra god beskyttelse mot forurensninger fra overflaten.

Brønner bør ikke plasseres i flomutsatte områder. Kontroller også at brønntopp/ kum står godt over bakkenivå, ca 40 cm, slik at det ikke er fare for at urent overflatevann kan renne rett ned i brønnen. Det bør også være drenering og fall bort fra brønnen, slik at det ikke kan samle seg vann rundt brønntopp/ kum.

For borebrønner i fjell bør det være tette fôringsrør de øverste meterne, der det vanligvis er mest sprekkdannelse i berggrunnen.

Borebrønner må ha tett lokk over brønntoppen og kan også gjerne sikres med tett kum med tett lokk. Gravde brønner bør sikres med tett kum med tett lokk, slik at ikke smådyr, rusk og rask kan komme ned i brønnen og medføre forurensning. Eventuelle lufterør bør ha svanehals, og sikres med finmasket netting.

Brønner kan også sikres ved å bygge et lite brønnhus rundt vannkilden, men husk også da å sikre mot for eksempel mus og fugler. Inngjerding av brønnområdet kan også være fornuftig, spesielt i områder med mye beitedyr.

Eksempler på utforming av ulike typer brønner:
Gravd brønn i løsmasser

Sikringstiltak for gravet brønn i løsmasser

Se stor illustrasjon på nettsidene til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Vannforsyningens ABC, Figur G.1.1 Sikringstiltak for gravet brønn i løsmasser.

Borebrønn i fjell

Se stor illustrasjon: Borebrønn i fjell, Kilde: Sylvi Gaut, NGU

Jevnlig tilsyn med brønnen

Kontroller gjerne noen ganger i året at det ikke har skjedd noe i, eller i nærheten av drikkevannsbrønnen. Sjekk at brønntopper og lokk er hele og tette, at det ikke ligger noe nede i brønnen, og at det ikke har skjedd noe i nærheten som kan forurense vannet. Et slikt ettersyn bør minimum gjøres hver vår når snøen har gått, og hver høst før frosten kommer.

Plutselige endringer, eller varierende vannkvalitet gjennom året
Dersom vannkvaliteten fra en brønn varierer gjennom året, eller plutselig endrer seg, kan dette tyde på at det blir tilført urenset overflatevann til brønnen, eller at brønnen drar inn grunnvann med en annen kvalitet enn tidligere. Ofte kan man merke variasjoner ved at vannet plutselig har mer farge, blir grumsete, smaker og/ eller lukter annerledes enn det pleier. Man vil ikke kunne merke på vannets lukt, smak eller utseende om vannet også inneholder mikroorganismer som kan medføre helsefare. Dersom man merker at vannkvaliteten endrer seg, bør man derfor undersøke brønnen/ ledningsnettet for å se om det kan ha skjedd noe der, og man bør ta en vannprøve for å undersøke om vannet er trygt å drikke uten koking.

Vannprøve til laboratorium?
Er du usikker på om vannet er trygt etter en vurdering av kriteriene over, så kan det være fornuftig å få utført en undersøkelse på et laboratorium. Det anbefales uansett å få tatt en prøve av drikkevannet dersom dette ikke kokes før bruk. Det finnes flere private aktører, evt. kan du ringe Mattilsynet der du bor/ har hytte for å få informasjon om hvor nærmeste laboratorium finnes. Det er viktig at du benytter laboratoriets prøveflasker eller det de anbefaler, kontakt derfor laboratoriet før du tar ut vannprøven.

Det er viktig at du vet hva du ønsker å sjekke i vannet, god bestilling gir best vurderingsgrunnlag.

 Kilde: Matportalen.no