Generelle vilkår

Konfidensialitetserklæring

Verken Petrotech Laboratorier eller Kunden skal utlevere konfidensiell informasjon fra den andre part til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra den andre parten, med mindre Norske lover eller forskrifter tilsier annet.

Petrotech Laboratorier og Kunden vil kun bruke konfidensiell informasjon fra den andre parten i forbindelse med gjennomføring av tjenestene.

Informasjon om Kunden som kommer fra andre kilder enn kunden (f.eks klager eller myndigheter), skal være konfidensiell mellom kunden og Petrotech Laboratorier. Petrotech Laboratorier skal holde kilden til denne informasjonen konfidensiell, og skal ikke dele informasjonskilden med kunden, med mindre det er avtalt med kilden.

Dersom laboratoriet må frigi konfidensiell informasjon når loven krever eller når det er tillatt i henhold til laboratoriets kontraktsfestdede forpliktelser, skal Kunden varsles om informasjon som er gitt, med mindre det er forbudt ved lov.