Badebasseng

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.

Det er viktig at vannet i offentlige og private badebasseng er av en slik god kvalitet av vi unngår smitte og sykdom.
Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.

Vannet skal tilfredsstille følgende krav ihht badebassengforskriften og vi anbefaler derfor følgende analysepakke:

Analysepakke:Analyser:Flasker:
BadebassengKimtall 37°C, Pseudomomas aeruginosa,
fargetall, turbiditet, pH og kjemisk oksygenforbruk (KOF-Mn)
1 steril flaske m/tiosulfat
1 steril flaske
50 ml plastflaske

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud eller bestilling av flasker.

Følgeskjema for bassengprøver

Link til forskrift for badeanlegg, basseng og badstu

Relevante linker