Drikkevann offshore

Det må tas rutinemessige analyser av alle former for vann som brukes til drikkevann, matlaging eller andre husholdningsformål offshore. Dette for å sikre at vannet er hygienisk trygt å bruke.

Myndighetene har utarbeidet en veileder Vannrapport 128, Nok, godt og sikkert drikkevann offshore der det er satt krav om regelmessig prøvetaking. Denne veilederen er basert på drikkevannsforskriften sine krav.

Petrotech laboratorier kan være behjelpelige med å ta ut vannprøver og analysere disse ihht kravene.
Analyserapporten kan leveres både på norsk og engelsk.

AnalysepakkeAnalyserFlasker
Månedlig analysepakkekimtall 22°C, koliforme bakterier, E.coli,
Intestinale enterokokker, Clostridium
perfringens, pH, konduktivitet, turbiditet
fargetall, kalsium, jern, kopper, lukt og smak
Det anbefales også at det tas ut for legionella.
1 steril flaske m/tiosulfat

1 steril flaske u/tiosulfat

1 syrevasket flaske

1 glassflaske
Årlig analysepakke    I tillegg til månedlig:
benzen, benzo(a)pyren, bly, bromat,
hydrokarboner, kadmium, UV-transmisjon,
trihalometaner, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH),
Kjemisk oksygenforbruk (KOF-Mn)
 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud eller bestilling av flasker.

Følgeskjema for vannprøver-norsk

Følgeskjema for vannprøver-engelsk

«Vannrapport 128: Nok, godt og sikkert drikkevann offshore»

«Water report 129: Safe, sufficient and good potable water offshore»

«Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte – en veiledning»

Relevante linker