Forurensing fra omgivelsene

Forurensning i naturen kan forekomme i jord, vann og sediment.

Petrotech Laboratorier kan være behjelpelige med å utføre prøvetaking eller ta i mot prøver for analysering ved mistanke om forurensning. Vi har gode kontakter med underleverandører slik at vi kan tilby et bredt spekter av analyser.

Petrotech Laboratorier er stadig under utvikling og vi kan nevne at vi nå også kan tilby akkreditert olje i vann analyse med kort analysetid.

Eksempler på tidligere analyseoppdrag vi har utført:.

Deponiovervåking
Sedimentprøvetaking
Jordprøver
Sjøvannsprøver

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud eller bestilling av flasker.

Miljødirektoratet

Relevante linker