Vannprøve

Drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Har du hytte på fjellet eller brønn hjemme kan du ikke være 100% sikker på at vannet ditt er helt rent og trygt. Forurenset vann kan føre til sykdom og tæring på ledningsnettet.

Ved å ta en vannprøve får en sjekke den mikrobiologiske og fysikalske kvaliteten på vannet. Mikrobiologisk vannkvalitet sier noe om den hygieniske kvaliteten.

Vi har to analysepakker vi anbefaler.

Forenklet vannprøve:
Hvis vannet ikke har fremtredende lukt, farge og smak anbefaler vi å ta en forenklet vannprøvepakke. En får da alle de viktigste mikrobiologiske analyser + pH, farge og turbiditet som er med i prisen.

Analysepakke:Analyser:Flasker
Forenklet
analysepakke
Kimtall 22°C
Koliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker
pH
Fargetall
Turbiditet
(1 steril flaske m/tiosulfat)   1 steril flaske

Utvidet analysepakke:
Dersom en ønsker en mer utfyllende analysespekter anbefales en utvidet analysepakke.

Analysepakke:Analyser:Flasker
Utvidet
analysepakke
Kimtall 22°C
Koliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker
Clostridium perfringens
pH
Konduktivitet
Turbiditet
Fargetall
Klorid
Kalsium
Magnesium
Hardhet
1 steril flaske m/tiosulfat 1 steril flaske

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud eller bestilling av flasker.

Følgeskjema for vannprøve

Drikkevannsforskriften

Relevante linker