Internkontroll i bedrift

Ved næringsmiddel produksjon er det viktig at vannet som brukes i produksjon og renhold er av godkjent kvalitet.

Tar en jevnlige prøver fra nettvannet og hovedinntaket har en god kontroll på at vannet ikke forurenser produksjon/utstyr.

Vi anbefaler at det tas analysepakken «internt i bedrift»

Denne pakken består av:

Analysepakke:Analyser:Flasker:
Internt i bedrift  kimtall 22°C, koliforme bakterier, Intestinale enterokokker. Ved påvist koliforme bakterier skal prøven verifiseres videre til E.coli. Vann fra hovedinntak skal også undersøkes fysikalsk: fargetall og turbiditetNettvann:
1 steril flaske m/tiosulfat

Hovedtappepunkt:      1 steril flaske m/tiosulfat og 1 steril flaske  

Vi kan også være behjelpelige med kontaktskåler som brukes for renholdsjekk.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud eller bestilling av flasker.

Følgeskjema for vannprøver

Følgeskjema for andre prøver

Relevante linker