Prøvetaking

Petrotech Laboratorier er behjelpelig med å utføre overvåking av f.eks. kjøletårn, deponi, uttak av vannprøver eller utføre resipientundersøkelse. Vi går også ombord i båter og rigger dersom det er ønskelig med drikkevannsprøve offshore.

Hos Petrotech Laboratorier kan du få rask, nøyaktig og kvalitetssikret analyseresultat.
Vi tenker kvalitetssikring fra prøveuttak til rapportering.
Vi har også gode avtaler med akkrediterte underleverandørere, som gjør at vi har et stort analysespekter.

Ta kontakt med Petrotech Laboratorier og vi kan komme å ta ut prøver på en sikker og kvalitetsikret måte.

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for nærmere informasjon og for et pristilbud.

Relevante linker