Prøvetaking

Petrotech Laboratorier er behjelpelig med å utføre overvåking av f.eks. kjøletårn, deponi, uttak av vannprøver eller utføre resipientundersøkelse. Vi går ombord i båter og rigger, om det er ønskelig, for å ta ut drikkevannsprøver.

Hos Petrotech Laboratorier kan du få rask, nøyaktig og kvalitetssikret analyseresultat. Vi tenker kvalitetssikring fra prøveuttak til rapportering.
Vi har også gode avtaler med akkrediterte underleverandører, som gjør at vi har et stort analysespekter.

Ta kontakt med Petrotech Laboratorier og vi kan komme og ta ut prøver på en sikker og kvalitetssikret måte.

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for nærmere informasjon og for et pristilbud.

* Prøvetaking er ikke del av laboratoriets akkrediteringsomfang.

Relevante linker