Olje og Gass

Vi har en rekke tjenester innen olje og gass.
For å lese mer om disse tjenestene, kan du finne mer informasjon her (engelsk side)

Komplett forståelse for reservoar og fluidegenskaper er avgjørende fra den første letebrønn til brønner borret for avgrensing og økt utvinning.

Komposisjons og PVT analyser er viktig for å fastslå type og kvalitet av oljen og gassen som finnes i reservoaret.

 All petroleum som produseres og eksporteres skal måles i forbindelse med kjøp og salg, allokering og beregning av skatter og avgifter. Det er derfor svært viktig med nøyaktige målinger, da selv små avvik kan utgjøre store summer.

 Petrotech Laboratorier tilbyr en rekke akkrediterte analyser av olje og gass.

Relevante linker