Siste Nytt

Informasjon vedrørende Covid-19 Vi ber alle kunder som ønsker å levere vannprøver om å kontakt oss på telefon på forhånd, FØR prøve tas ut. Laboratoriet

Les mer »

Hygieneinspeksjon

Alle båter som skal utenlands må ha et ”Ship sanitation control exemption certificate”.Sertifikat for hygienekontroll på skip og sertifikat for dispensasjon, utstedes av kommuner/havner som

Les mer »

Prøvetaking

Petrotech Laboratorier er behjelpelig med å utføre overvåking av f.eks. kjøletårn, deponi, uttak av vannprøver eller utføre resipientundersøkelse. Vi går ombord i båter og rigger,

Les mer »

Olje og Gass

Vi har en rekke tjenester innen olje og gass.For å lese mer om disse tjenestene, kan du finne mer informasjon her (engelsk side) Komplett forståelse

Les mer »

Melkeprodusent

Det anbefales at det tas en årlig mikrobiologisk vannprøve for å sjekke vannkvaliteten til melkeprodusenten. Det er melkeprodusentens ansvar at vannet som brukes til rengjøring

Les mer »

Internkontroll i bedrift

Ved næringsmiddel produksjon er det viktig at vannet som brukes i produksjon og renhold er av godkjent kvalitet. Tar en jevnlige prøver fra nettvannet og

Les mer »