Melkeprodusent årlig vannprøve

Det anbefales at det tas en årlig mikrobiologisk vannprøve for å sjekke vannkvaliteten til melkeprodusenten.

Det er melkeprodusentens ansvar at vannet som brukes til rengjøring av utstyr er av tilfredstillende kvalitet.
Vannprøven bør tas på høsten.

Vi har en prøvpakke som er tilpasset melkeprodusenter.

Analysepakke:Analyser:Flasker:
Melkeprodusent  kimtall 22°C, koliforme bakterier, Intestinale enterokokker.
Ved påvist koliforme bakterier verifiseres bakteriene videre til E.coli
1 steril flaske


Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud eller bestilling av flasker.

Følgeskjema for vannprøve